GIỚI THIỆU

 

Seen In Saigon là một dự án thuộc Fact & Fiction Films với mục tiêu thúc đẩy khía cạnh âm nhạc quốc tế trong một nền âm nhạc đang phát triển và khuyến khích những người làm văn hóa và âm nhạc độc lập tại Việt Nam, trong đó tập trung vào Sài Gòn, nơi làm việc của công ty chúng tôi.

Liên hệ: seeninsaigon@factandfiction.tv